Proces recenzji

  1. Artykuły złożone do publikacji są wstępnie analizowane przez zespół redakcyjny. Jeżeli temat pracy nie zgadza się z profilem czasopisma, artykuł może być odrzucony. W przeciwnym wypadku artykuł zostanie wysłany do niezależnych recenzentów.
  2. Recenzenci są wybierani tak, aby nie wystąpił konflikt interesów pomiędzy autorem i recenzentem.
  3. Wybrani recenzenci są proszeni o zrecenzowanie artykułu w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące.
  4. Recenzja ma formę pisemną i powinna być zakończona wnioskiem, czy artykuł może być przyjęty do druku, czy odrzucony.
  5. Procedura recenzji jest poufna.
  6. W każdym roczniku jest publikowana lista recenzentów.
Projekt i wykonanie strony: Ewelina Domalik. Administrator strony: Rafał Brociek.
Administracja