O czasopiśmie

Czasopismo „Matematyka i Informatyka na Uczelniach Technicznych” (MINUT) (ISSN 2719-3063) jest rocznikiem wydawanym wyłącznie w postaci elektronicznej przez Instytut Matematyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jego celem jest publikowanie wysokiej jakości artykułów w dziedzinie matematyki i informatyki o charakterze popularnonaukowym, dydaktycznym oraz materiałów wspomagających proces nauczania matematyki i informatyki w szkołach i na uczelniach. Czasopismo skierowane jest do studentów, uczniów i nauczycieli. Tytuł (a zwłaszcza jego akronim) jest nieprzypadkowy. Przysłowiowa minutka pewnie nie wystarczy, aby zapoznać się z zamieszczonymi w czasopiśmie artykułami, jednak są to prace na tyle przystępne, że ich studiowanie nie zajmie Czytelnikowi dużo czasu.

Wszystkie artykuły składane do publikacji poddawane są recenzji oraz sprawdzane pod względem poprawności merytorycznej i językowej. Decyzję o opublikowaniu artykułu podejmuje kolegium redakcyjne, uwzględniając opinie recenzentów. Artykuły umieszczane są na stronie internetowej bezzwłocznie po ich zaakceptowaniu do publikacji. Redakcja nie pobiera żadnych opłat za publikację artykułu.

Publikacje w czasopiśmie MINUT dotyczą matematyki i informatyki i dzielą się na trzy rodzaje:
a) artykuły popularnonaukowe (w tym artykuły o ciekawych zastosowaniach matematyki i informatyki w innych dziedzinach),
b) artykuły z zakresu dydaktyki i metodyki (np. prace prezentujące wyniki badań na temat stanu wiedzy studentów i uczniów, informujące o skutecznych metodach nauczania, nowatorskich narzędziach),
c) materiały dydaktyczne (wszelkie sprawdzone w praktyce, staranne opracowania pomagające studentom i uczniom w zrozumieniu i opanowaniu konkretnych zagadnień).

Ponieważ proces dydaktyczny na uczelniach technicznych odbywa się zarówno w języku polskim, jak i angielskim, redakcja przyjmuje do publikacji artykuły w obu tych językach.

Projekt i wykonanie strony: Ewelina Domalik. Administrator strony: Rafał Brociek.
Administracja