Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
Witold Tomaszewski

Redaktorzy działowi
Katarzyna Adrianowicz (materiały dydaktyczne)
Rafał Brociek (artykuły informatyczne)
Ewa Łobos (artykuły z zakresu dydaktyki i metodyki)
Alina Momot (artykuły informatyczne)
Bartłomiej Pawlik (artykuły popularnonaukowe)

Redaktorzy informatyczno-techniczni
Rafał Brociek
Rafał Marjasz
Created by Ewelina Domalik